DRES+GAĆE ASICS DJEČJI 572,80KN 8 komada

DRES + GAĆE ASICS 572,80 KN  VELIČINE 164 X 8 komada

Cijena 1.432,00 kn

60% popust

NOVA CIJENA 572,80 KN ZA KOMPLET

MOGUĆNOST TISKA GRBA KLUBA, NAZIV KLUBA TE BROJ NA LEĐA I BROJ NA GAĆE